Welkom!

De arbeidsmarkt in Nederland is volop in beweging. Uw werknemers zijn de afgelopen decennia ontwikkeld van arbeiders naar medewerkers. De technologische vooruitgang is enorm geweest en de opleidingseisen die aan medewerkers worden gesteld zijn meer dan stevig toegenomen. En terwijl machines, computers en robots steeds meer werk overnemen zijn we drukker dan ooit. Het aantal medewerkers met psychische klachten en -problemen neemt in rap tempo toe. Zijn we minder weerbaar, willen we teveel of willen we alles? En doordat de traditionele grenzen ten aanzien van werk veranderen weten velen ook niet meer goed waar ze aan toe zijn. Neem bijvoorbeeld thuiswerken. Voor 2020 leek iedereen wel thuis te willen werken. Idealer leek het niet te kunnen. Maar nu, sinds Corona ons heeft gedwongen thuis te werken verlangen velen juist weer naar de sociale en persoonlijke contacten met collega’s op het werk. Thuiswerken is in combinatie met Corona opeens in een ander daglicht komen te staan maar het zal niet meer verdwijnen.

Inmiddels bent u als werkgever een ‘melkkoe’. De overheid schuift steeds meer verantwoordelijkheid af naar u en we zijn met z’n allen gevangen in een ontembare vorm van bureaucratische regelgeving. De Arbowet is dwingend, verzekeraars bemoeien zich steeds nadrukkelijker met u en met uw zieke medewerkers. Diezelfde verzekeraars knijpen aan de andere kant de huisartsen uit waardoor zij nog nauwelijks aandacht kunnen besteden aan hun patienten. En die patienten zouden weleens medewerkers van u kunnen zijn. Eigenlijk draait alles alleen nog maar om geld.

Daarnaast moet u nog rekening houden met de privacyregels. U moet dus heel veel maar u mag eigenlijk niets meer.

Als arbodienst zijn we tegenwoordig de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer en diens huisarts en andere behandelaren. Bij SmartWork zijn we graag die ‘Linking Pin” en maken we tijd voor u en voor uw medewerkers. “Kwalitijd” noemen wij dat. Onafhankelijk advies en aandacht voor uw zieke en voor uw gezonde mensen. Als Arbodienst en re-integratiebegeleiders zijn wij allang geen controleurs meer maar hoogopgeleide verzuimadviseurs die u en uw medewerkers begeleiden bij gezond werken. Wij zijn er daarom zowel voor u als voor uw medewerkers!